CONDICIONS GENERALS

RESERVES:

Reviseu la informació de la sortida que heu triat i que us facilitem. En especial les dades del nivell (veure SENDIF), de desnivell positiu acumulat, la longitud, el temps i el ritme (velocitat mitja sense incloure les parades).

 

Sol.liciteu la/les plaça/es de la sortida que desitgeu mitjançant la web o per e-mail.

 

Per a formalitzar una reserva haureu de satisfer el 100% del seu l’import. I en un termini de 3 dies avans de la data de la sortida.

 

Caminar i Conèixer contactarà amb vosaltres per confirmar les vostres places, dades subministrades i pagament realitzat.

 

 

FORMES DE PAGAMENT:

Transferència bancària al número de compte: ES22 2100 3314 8322 0020 9163  de La Caixa Per Caminar i Conèixer o

Indiqueu les dades següents:

Beneficiari: Caminar i Conèixer

Ordenant: nom i cognoms de qui fa la reserva

Concepte: Codi i nom de la sortida

PRIVACITAT I PROTECCIO DE DADES:

D’acord amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Decembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, en l’article 5, s’informa que les vostres dades de caràcter personal, que voluntàriament inclogueu en els qüestionaris d’aquesta web, seran objecte de tractament automatitzat i incorporades al fitxer creat i mantingut per Caminar i Conèixer sota la seva responsabilitat, necessari per a la prestació de determinats serveis específics, com pot ser la contractació d’assegurances d’accident o l’enviament per correu electrònic de informació als Clients.

En cap cas es preveu la cessió d’aquestes dades de caràcter personal a altres empreses.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit dirigit per correu electrònic a carles@caminariconeixer.cat i el qual haurà de contenir el nom i cognoms del Client, domicili a efectes de notificacions, fotocòpia del codi de identificació fiscal o DNI o passaport, i petició en la que es concreta l’escrit.

 

US DE FOTOGRAFIES:

A menys que com a participant hàgiu manifestat la vostra negativa explícita al complimentar el formulari d’inscripció, la imatge o les imatges que els guies o qualsevol col·laborador o participant hagi realitzat duran una sortida, podran ser utilitzades per catàlegs, materials de suport o publicitari en diferents mitjans, siguin impresos o digitals i es podran utilitzar sense cap cost ni dret futur.

En les imatges que siguin proporcionades pels participants, s’indicarà el seu nom com a peu de foto i excepte que s’indiqui el contrari i també es podran utilitzar sense cap cost ni dret futur.

PER PART DE’USUARI:

Per anul·lar una sortida haureu d’enviar un e-mail a carles@caminariconeixer.cat. La data en què hàgiu d’enviar aquest e-mail serà la que prendrem per aplicar el retorn.

  • Si la comunicació es fa abans de 5 o mes dies del dia de la sortida:

Us retornem el 75% del import pagat.

  • Si la comunicació la feu quan faltin 4 o menys del dia de la sortida:

Us retornem el 25% del import pagat.

  • Si la comunicació la feu quan ja s’ha iniciat la sortida:

No hi ha cap devolució.

 

PER INCLEMENCIES METEOROLOGIQUES:

Caminar i Conèixer es reserva el dret d’anul·lació de la sortida organitzada abans de la data programada o el mateix dia, si les condicions meteorològiques així ho requereixen.

  • Abans de la data programada per a la sortida:

Us retornem el 100% del import pagat.

  • El mateix dia de la sortida:

Us retornem el 75% del import pagat.

 

PER CAMINAR I CONEIXER:

Si el nombre de participants és inferior al nombre mínim de participants indicat en la fitxa de la sortida, Caminar i Conèixer es reserva el dret d’anul·lar-la.

Aquesta decisió es comunicarà al participant per email o telèfon com a molt tard 2 dies abans de la data de la sortida. Us retornem el 100% del import pagat.

ESTA INCLOS EN EL PREU:

El Servei de Guia de Muntanya Mitjana i l’Assegurança d’Accidents.

L’IVA .

La direcció i gestió tècnica de la sortida.

 

NO ESTA INCLOS EN EL PREU:

Cap tipus de extres com begudes, aigües, cafès, etc. que no estiguin dins els menús inclosos en el preu.

I tot allò que no està clarament especificat com a inclòs.

 

ASSEGURANÇA D’ACCIDENTS:

Totes les persones que participin en les sortides de Caminar i Conèixer estan cobertes per una assegurança d’accidents amb límits mínims que estan determinats per llei. Aquesta cobertura es limita al període compres des da l’inici fins al final de la sortida.

Caminar i Conèixer no es fa responsable en cap cas d’una lesió patida per un participant, o dels danys que aquest pugui ocasionar a tercers, durant la realització de la sortida, sempre que aquest participant faci cas omís a les indicacions de seguretat proporcionades per Caminar i Conèixer, o actui de mala fe o de forma negligent.

ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL:

Caminar i Conèixer disposa també, tal i com determina la llei, d’una assegurança de responsabilitat civil per als nostres guies i gestors.

 

RECLAMACIONS:

En cas de que ens vulgueu suggerir alguna proposta de millora o de no estigueu satisfets amb qualsevol aspecte de la sortida, aneu a OPINA, i allí trobareu a la disposició del client el formulari corresponent.