ELS  PACS  DE  PROPOSTES

Ja tenim els Pacs del mes

1.- 25.03.18 Castellsapera – 939 m                               15 €  

2.- 06.05.18 Puig Cadiretes – 519 m                              20 € 

3.- 27.05.18 Les Agudes – 1705 m                               20 €   

4.- 10.06.18 La Muga – 2861 m                                       30 €

5.- 15.07.18 Puigpedrós per Engorgs – 2915 m             30 €

 

Els Pacs:

Les tres primeres: de 55  a  50 €

Les dues últimes:  de 60  a  54 €

Totes cinc: de 115  a  100 €