Valorar la dificultat d’una sortida no és fàcil, però és necessari fer-ho. Aquesta valoració es pot fer molt complicada o molt senzilla.

Si es fa complicada es pot ajustar millor a la realitat, però és difícil d’entendre. Si es fa senzilla ens dona poca informació i desconfiem del resultat. Per tant s’ha de trobar una opció de compromís.

La Taula de Senderisme de l’Alt Pirineu i Aran amb la inquietud d’establir un mètode comú de classificació dels itineraris de senderisme va crear el mètode SENDIF.

Es tracta de valorar la dificultat física i la tècnica.

Taula de Dificultat Física

Taula de Dificultat Tècnica